جستجو
فیلتر براساس موقعیت
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
مینودشت - شهرک صنعتی مینودشت
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، مینودشت،
موقعیت: گلستان، مینودشت
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آزادشهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آقچلی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی فاضل آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی دهنه
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی علی آباد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی امام خمینی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
اق قلا - شهرک صنعتی آق‌قلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، اق قلا،
موقعیت: گلستان، اق قلا
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی گزغربی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بندر ترکمن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، بندرترکمن، شهرستان بندرترکمن
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن: 017
گرگان - شهرک صنعتی گرگان1
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی بندرگز
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن:
رامیان - شهرک صنعتی رامیان
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، رامیان،
موقعیت: گلستان، رامیان
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی کلاله
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی هزارجریبی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی کردکوی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
درباره ما تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما