جستجو
فیلتر براساس موقعیت
ساری - شهرک صنعتی ساری(1)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گل نشين
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی میرود
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: ميرود
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی نوشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: آبندانك
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
چالوس - شهرک صنعتی چالوس(مرزن آباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، چالوس، دهستان: بيرون بشم
موقعیت: مازندران، چالوس
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
عباس آباد - شهرک صنعتی سلمانشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، عباس آباد، دهستان: دانيال
موقعیت: مازندران، عباس آباد
تلفن:
بهشهر - شهرک صنعتی بهشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بهشهر،
موقعیت: مازندران، بهشهر
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی درون کلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی سفید چاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی گرماب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گرماب
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
نکا - شهرک صنعتی نکاء
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نکا،
موقعیت: مازندران، نکا
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابلکنار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: درازكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: شيرگاه
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
نور - شهرک صنعتی بلده
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: بلده
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
تنکابن - شهرک صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، تنکابن، دهستان: گليجان
موقعیت: مازندران، تنکابن
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی کیاسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: كياسر
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی پل سفید
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: پل سفيد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی ساری(2)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: حميدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نور(چمستان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نور
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نعمت آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نعمت آباد
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
جویبار - شهرک صنعتی جویبار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، جویبار، دهستان: كوهي خيل
موقعیت: مازندران، جویبار
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل3(بابکان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: بابكان
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی کاردیکلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: كارديكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: آمل
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
محمود اباد - شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، محمود اباد، دهستان: تشبندان
موقعیت: مازندران، محمود اباد
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی لاله آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: بابل
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
قائم شهر - شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، قائم شهر، دهستان: رستم كلا
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن:
سیمرغ - شهرک صنعتی سنگتاب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سیمرغ، دهستان: سنگتاب
موقعیت: مازندران، سیمرغ
تلفن:
درباره ما تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما